NIVEL

Onze praktijk neemt deel aan het Nivel onderzoek Zorgregistraties Eerste Lijn. Het NIVEL en de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) werken samen om reguliere gegevens, zoals kenmerken van cliënten, diagnoses en behandelingen, uit de administratie van logopediepraktijken op te nemen in NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Dan wordt het mogelijk deze gegevens te combineren met gegevens van andere beroepsgroepen en om informatie te krijgen over de gezondheidsproblemen van deze cliënten, de toegang tot logopedie, het gebruik van eerdere zorg en het effect van de behandeling. Het Nivel kent een zeer strikt privacybeleid en ontvangt van ons geen informatie waarmee patiënten direct geïdentificeerd kunnen worden. Meer informatie kunt u vinden op de website van Nivel Zorgregistraties eerste lijn: https://www.nivel.nl/zorgregistraties en voor de privacybescherming: https://www.nivel.nl/nl/NZR/overnivel/privacybescherming.