Specialisaties

In de afgelopen jaren hebben wij de volgende nascholing gevolgd:

Algemeen

  • Logopedische interventies bij autisme
  • Introductiemodule sensorische integratie
  • S.M.A.R.T. training
  • Webinar Faalangst

Covid-19

  • SCEM – Herstel na Covid
  • Webinar Interdisciplinaire Samenwerking Fysiotherapie en Logopedie bij Behandeling van COVID-19.

Spraak

  • Stotteren bij (jonge) kinderen
  • Verbale ontwikkelingsdyspraxie
  • Fonologische stoornissen (Metaphon / Hodson en Paden)
  • Broddelen

Taal

  • Tan-Soderbergh / dysfatische ontwikkeling
  • Logopedie bij Down-syndroom
  • Taalstoornissen bij meertalige kinderen
  • Communicatieve taaltherapie van 2 tot 6 jaar
  • Behandeling van woordvindstoornissen
  • Denkstimulerende Gespreks Methodiek (DGM)
  • Zinsbouwtraining van complexe zinnen bij oudere kinderen (Metataal)
  • Core Vocabulary Therapie

Lezen / Spellen / Dyslexie

  • Voorschottraining
  • Pravoo leesbegeleiding aanvankelijk lezen
  • Dyslexie praktisch van A tot Z (KWeC)
  • Verdiepingscursus Lezen (Leesspecialist) KWeC
  • Taal in blokjes
  • Dyslexie: herkenning, onderzoek en behandeling
  • Opleiding dyslexiebehandelaar basisonderwijs (HIWO)
  • Het S.M.A.R.T. model voor begrijpend lezen

Gehoor

  • Logopedische behandeling bij Auditieve Verwerkingsproblemen
  • Acoustic Pioneer training

Adem

  • Hyperventilatie en disfunctioneel ademen “stepped care” methode v.Dixhoorn
  • Ademtherapie methode Mittendorf
  • Ademregie
  • Mondademen: Buteyko bij OMFT

Stem

  • Stemtherapie bij kinderen
  • Pahn
  • Massage en stem
  • Lax Vox
  • Manuele Facilitatie van de Larynx (A)
  • Kinesiotaping in de logopedie

Neurologische spraak/taalproblemen

  • Afasie
  • Dysarthrie
  • Slikstoornissen (dysfagie)

Logopedie en tandheelkunde

  • Basiscursus OMFT
  • Verdiepingscursus OMFT – A
  • Verdiepingscursus OMFT – B 
  • Mondmotoriek bij 0- tot 4-jarigen
  • Kinesiotaping in de logopedie