Specialisaties

In de afgelopen jaren hebben wij de volgende nascholing gevolgd:

Algemeen

 • Logopedische interventies bij autisme
 • Introductiemodule sensorische integratie
 • S.M.A.R.T. training
 • Webinar Faalangst

Covid-19

 • SCEM – Herstel na Covid
 • Webinar Interdisciplinaire Samenwerking Fysiotherapie en Logopedie bij Behandeling van COVID-19.

Spraak

 • Stotteren bij (jonge) kinderen
 • Verbale ontwikkelingsdyspraxie
 • Fonologische stoornissen (Metaphon / Hodson en Paden)
 • Broddelen
 • Klinkklare klinkers

Taal

 • Tan-Soderbergh / dysfatische ontwikkeling
 • Taalstoornissen bij meertalige kinderen
 • Communicatieve taaltherapie van 2 tot 6 jaar
 • Behandeling van woordvindstoornissen
 • Denkstimulerende Gespreks Methodiek (DGM)
 • Zinsbouwtraining van complexe zinnen bij oudere kinderen (Metataal)
 • Core Vocabulary Therapie

Lezen / Spellen / Dyslexie

 • Voorschottraining
 • Pravoo leesbegeleiding aanvankelijk lezen
 • Dyslexie praktisch van A tot Z (KWeC)
 • Verdiepingscursus Lezen (Leesspecialist) KWeC
 • Taal in blokjes
 • Dyslexie: herkenning, onderzoek en behandeling
 • Opleiding dyslexiebehandelaar basisonderwijs (HIWO)
 • Het S.M.A.R.T. model voor begrijpend lezen

Gehoor

 • Logopedische behandeling bij Auditieve Verwerkingsproblemen
 • Acoustic Pioneer training

Adem

 • Hyperventilatie en disfunctioneel ademen “stepped care” methode v.Dixhoorn
 • Ademtherapie methode Mittendorf
 • Ademregie voor zorgprofessionals
 • Mondademen: Buteyko bij OMFT

Stem

 • Stemtherapie bij kinderen
 • Pahn
 • Massage en stem
 • Lax Vox
 • Manuele Facilitatie van de Larynx (A)
 • Kinesiotaping in de logopedie

Neurologische spraak/taalproblemen

 • Afasie
 • Dysarthrie
 • Slikstoornissen (dysfagie)

Logopedie en tandheelkunde

 • Basiscursus OMFT
 • Verdiepingscursus OMFT – A
 • Verdiepingscursus OMFT – B 
 • Mondmotoriek bij 0- tot 4-jarigen
 • Kinesiotaping in de logopedie