Visie en werkwijze

Vakmanschap, gedrevenheid, passie en hart voor ons vak. Dat is waar wij voor staan!

U kunt zich bij ons aanmelden op eigen initiatief, of op advies van een onafhankelijke derde (zoals een arts, tandarts, of bijvoorbeeld de leerkracht). Uw hulpvraag en de beste behandeling daarvan staan bij ons centraal. Hierbij streven wij naar een zo efficiënt mogelijk behandeltraject zonder overbodige behandelingen.

Tijdens het hele behandeltraject heeft u te maken met een vaste behandelaar, die u op een betrokken en persoonlijke manier zal begeleiden. Wij streven naar een open en ontspannen sfeer waarbij wij samen met u verantwoordelijk zijn voor een zo goed mogelijk resultaat.

Tijdens de eerste zitting wordt met u besproken wat uw klacht is en wat de invloed hiervan is op uw dagelijks leven. De logopedist doet vervolgens (uitgebreid) onderzoek en bespreekt het resultaat hiervan met u. Ook uw huisarts en/of verwijzer wordt hiervan op de hoogte gebracht.

Daarna maken wij een persoonlijk behandelplan, afgestemd op uw hulpvraag en onze bevindingen. In de hierna volgende behandelingen worden de behandeldoelen met u besproken en vastgelegd, wordt uitleg en advies gegeven, wordt geoefend en wordt in overleg met u bekeken hoe u het geleerde in kunt passen in uw dagelijks leven. De logopedist coacht zo nodig ouders of gezinsleden om hen bij de behandeling te betrekken.

Een logopedische behandeling duurt meestal 20-25 minuten, waarna 5 minuten gereserveerd zijn voor rapportage en verslaglegging.

DTL-gekwalificeerd Onze praktijk is DTL-gekwalificeerd. Dat betekent dat u zonder verwijzing van uw arts een afspraak kunt maken bij de logopedist. Als u gebruik maakt van DTL gaat aan de eerste zitting een screening vooraf waarin de logopedist vaststelt of uw klacht wel te maken heeft met een logopedisch probleem, en of er geen andere oorzaken zijn waarvoor u eerst naar de huisarts moet. U heeft altijd een verwijzing nodig als u een hulpvraag / klacht heeft over (ver)slikken en bij stemproblemen die langer duren dan 3 weken.