Logopedisten

Als je woorden vastzitten of er niet uitkomen zoals je wilt, als je moeite hebt met horen, slikken of spreken, dan is er iemand die je verstaat. Iemand die je helpt communiceren, zodat je kunt meedoen als ieder ander.

Ineke Fruijtier-Noteboom

In 1978 ben ik afgestudeerd aan de opleiding logopedie te Hoensbroek. Daarna ben ik gaan werken als logopedist op de revalidatie-afdeling van het Groot Ziekengasthuis in den Bosch. Ik heb hier veel ervaring opgedaan op het gebied van neurologische spraak/taal- en slikstoornissen. In 1986 ben ik gestart als vrijgevestigd logopedist in een eigen praktijk te Rosmalen. Inmiddels ben ik mijn werkzaamheden langzaam aan het afbouwen en ben ik er trots op in Lieke mijn opvolgster te hebben gevonden.

Ik werk vooral nog met wat oudere kinderen en volwassen en heb mij gespecialiseerd in de behandeling van lees-spellingproblemen, ademtherapie, larynxmanipulatie, kinesiotaping binnen de logopedie, en logopedische behandeling bij tandheelkunde (OMFT). Ook ben ik acoustic pioneer-, en s.m.a.r.t. coach .

Lieke der Kinderen

Lieke der Kinderen

In 2005 ben ik afgestudeerd aan de opleiding logopedie in Nijmegen. Na mijn opleiding heb ik ervaring opgedaan als logopedist in het regulier en speciaal basisonderwijs en heb ik 6 jaar als preventief en behandelend logopedist gewerkt bij GGD Gelderland Zuid. In 2013 ben ik gestart als zelfstandige en heb ik als freelancer gewerkt op een SBO in Gorinchem en voor diverse allround logopediepraktijken. Mijn werkgebied bevond zich voorheen grotendeels in de Betuwe, maar sinds december 2015 werk ik dichter bij huis en ben ik werkzaam bij Logopediepraktijk Rosmalen-Centrum. Vanaf 2017 werkten Ineke en ik samen in een maatschap en per 2023 ben ik de eigenaar van de logopediepraktijk. Ik heb me gespecialiseerd op het gebied van spraak-, taal- en stemstoornissen bij kinderen, behandeling van lees- en spellingsproblemen, logopedische behandeling bij tandheelkunde (OMFT), larynxmanipulatie en kinesiotaping binnen de logopedie.

Inge Bosch

In januari 2021 ben ik afgestudeerd aan de opleiding Logopedie aan hogeschool Windesheim in Almere. Ik ben opgeleid tot allround logopedist en heb tijdens mijn opleiding veel ervaring opgedaan in het werken met kinderen met spraak- en taalstoornissen, onder meer binnen deze logopediepraktijk, maar ook in het cluster 2 onderwijs en de vroegbehandeling. Voor mijn omscholing tot logopedist was ik ruim 15 jaar werkzaam in het bedrijfsleven als communicatieadviseur. Deze brede ervaring op het gebied van communicatie neem ik mee in mijn werk als logopedist. Ik kijk ernaar uit om jong en oud te begeleiden bij problemen op het gebied van communicatie en me verder te gaan specialiseren in ons prachtige vak. Zo heb ik me, na afloop van mijn studie, al gespecialiseerd op het gebied van logopedische behandeling bij tandheelkunde (OMFT) en heb ik de basiscursus dyslexie gevolgd.

Fleur Verhoeven

In januari 2022 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Fontys Paramedische Hogeschool in Eindhoven. Tijdens mijn opleiding heb ik stages gelopen binnen vrije vestigingen en basisscholen voor speciaal onderwijs, waardoor ik ervaring heb mogen opdoen bij de doelgroep kinderen. Inmiddels heb ik de cursus OMFT gevolgd om mij verder te verdiepen in de logopedische behandeling bij tandheelkunde. Ik kijk ernaar uit om mij binnen deze logopediepraktijk verder te specialiseren in het logopedisch vak.