Behandeling op school

“Kan de logopedist mijn kind op school behandelen?” Regelmatig krijgen wij van ouders of leerkrachten deze vraag.

Logopedisten zijn paramedici en geven therapie. Therapie is iets wezenlijk anders dan remedial teaching. Dit laatste vormt een verlengstuk van school, het eerste kan alleen plaatsvinden in een therapeutische omgeving waarbij therapeutische materialen en behandelmethodes gebruikt worden, en waarbij ouders gecoacht en begeleid kunnen worden. Centraal hierin moet het bieden van de juiste zorg voor het kind staan. Het besluit over het al dan niet zinvol zijn van logopedische behandeling op school kan en mag niet alleen op grond van praktische overwegingen genomen of geadviseerd worden.

De beroepsvereniging voor Logopedie en Foniatrie heeft kwaliteitsrichtlijnen ontwikkeld waar logopedisten aan moeten voldoen. Contractueel zijn deze ook vastgelegd met de zorgverzekeraars die de behandeling van het kind betalen. Hierin is vastgelegd dat logopedisten niet op school mogen behandelen, tenzij hiervoor vooraf expliciete schriftelijke toestemming door uw zorverzekeraar is gegeven. Door behandeling op school te geven kunnen wij niet de zorg bieden die van ons verwacht wordt en die met ons afgesproken is. Het geven van logopedische behandeling op school zonder aan de kwaliteitseisen te voldoen doet afbreuk aan de kwaliteit en aan het resultaat van de behandeling. De behandeling is hierdoor minder zinvol en kan zelfs langer gaan duren dan nodig is.

Wilt u toch logopedische behandeling voor uw kind op school en heeft u geen toestemming hiervoor van uw zorgverzekeraar? Dan kunt u ervoor kiezen deze op eigen kosten te laten plaatsvinden. Wij rekenen dan het particuliere tarief zoals dat op onze pagina over vergoeding vermeld is.