Taal

Goed kunnen communiceren is nodig als je contact wilt maken. Taal is onmisbaar om informatie uit te wisselen. Gedachten (een idee of een plan) ontstaan in de hersenen. Er is taal nodig om die gedachten over te brengen naar iemand anders. Om te kunnen verwijzen naar zaken in de werkelijkheid. Als je de taal niet of onvoldoende beheerst, dan ben je beperkt in je mogelijkheid om met anderen te communiceren.

Afasie

Taalstoornis die ontstaat door een hersenletsel in de linker hersenhelft.

Meer informatie (logopedie.nl)

Dyslexie

Mensen met dyslexie hebben moeite met lezen en/of spellen. Dit komt bij kinderen en volwassenen voor.

Meer informatie (logopedie.nl)

Psychomotore retardatie

Verzamelnaam voor alle bewegingen die de psychische gesteldheid uitdrukken.

Meer informatie (logopedie.nl)

Taal- en spraakstoornisssen bij dementie

Bij een taalstoornis kan iemand zijn gedachten en/of ideeën niet meer omzetten in woorden, zinnen en een verhaal.

Meer informatie (logopedie.nl)

Taalontwikkelingsstoornis (TOS)

Wanneer een kind op taalgebied beduidend achterblijft of negatief afwijkt in vergelijking met leeftijdsgenootjes.

Meer informatie (logopedie.nl)

Ondersteunde communicatie

Inzetten van alle mogelijke communicatievormen en -hulpmiddelen om communicatie toch mogelijk te maken.

Meer informatie (logopedie.nl)