Ademtherapie

Voor de meeste mensen is ademen iets heel vanzelfsprekends. Toch is ontspannen ademhalen voor sommigen een hele kunst. Emoties en spanningen zijn vaak direct van invloed op het ademhalingsproces en daarmee op de gemoedstoestand. Denk maar aan hyperventilatie of angst- en paniek stoornissen. Ook ziektes zoals astma en COPD kunnen van invloed zijn op een ontspannen ademhaling. Chronische ademontregeling kan bovendien leiden tot allerlei lichamelijke klachten zoals benauwdheid, duizeligheid, en stemproblemen. Ademtherapie leert u om op een juiste manier adem te halen. Meer weten over de rol van de logopedist bij ademhalingsproblemen? Klik op het onderwerp van uw keuze.