Lezen en spellen

Lees- en spellingsproblemen zijn (hardnekkige) problemen met lezen en spellen die niet overgaan ondanks voldoende onderwijsaanbod, en die niet worden veroorzaakt door zintuiglijke beperkingen of een beperkte intelligentie. De meeste kinderen met lees- en spellingsproblemen zijn niet dom of lui. Lees- en spellingsproblemen komen voor in alle lagen van de bevolking, en komen vaker voor bij kinderen die ADHD hebben.

Eén op de tien kinderen heeft last van een vorm van lees- en/of spellingsproblemen. Een ernstige vorm hiervan is dyslexie. Ongeveer drie op de honderd kinderen hebben dyslexie.

Kinderen met lees- en spellingsproblemen ervaren problemen met vrijwel alle schoolse vaardigheden. Denk hierbij niet alleen aan lezen en spellen, maar ook bijvoorbeeld aan begrijpend lezen, geschiedenis of aardrijkskunde, rekenen, en het maken van werkstukken. Hierdoor is er risico op achterblijven van de woordenschat, leerachterstanden, verlies van motivatie, onderpresteren, frustratie, faalangst, gedragsstoornissen, lichamelijke klachten en soms zelfs depressiviteit.

Waardoor lees- en spellingsproblemen veroorzaakt worden is nog niet precies bekend. Wel weten we dat het meestal te maken heeft met fonologische aspecten van taalverwerking (klanken en klankregels), en toegankelijkheid van taalkennis. Ook erfelijke factoren kunnen een rol spelen.

Gelukkig kunnen de risicosignalen voor lees- en spellingsproblemen tegenwoordig al vroeg herkend worden. Onderzoek heeft uitgewezen dat tijdige begeleiding (voorschottraining) van risicokleuters ook op lange termijn leidt tot betere prestaties op het gebied van technisch lezen, spellen en begrijpend lezen. Ook in een later stadium kunnen kinderen met lees- en spellingsproblemen geholpen worden met gerichte therapie, het inzetten van hulpmiddelen en extra tijd.

Logopedisten zijn specialist op het gebied van taal, klanken, klankherkenning en klankregels. Gespecialiseerde logopedisten kunnen kinderen met lees- en spellingsproblemen of dyslexie begeleiden. Ook in onze praktijk kunt u terecht voor fonologische training bij lees-spellingsproblemen en dyslexie.

De specialistische zorg voor kinderen met ernstig enkelvoudige dyslexie (EED), valt per 1 januari 2015 onder de Jeugdwet, en wordt niet in onze praktijk geboden. Onderzoek en behandeling hiervan wordt verzorgd door gespecialiseerde kwaliteitsinstituten. Gemeenten hebben de taak om deze dyslexiezorg, die in het verleden op grond van de zorgverzekeringswet werd vergoed, te organiseren en te financieren.