Samenwerking

Wij werken nauw samen met verwijzers, ambulant begeleiders, ib-ers en leerkrachten, en hebben regelmatig contact met o.a. onze collega-logopedisten van Kentalis en het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Desgewenst zijn wij aanwezig bij het groot overleg op school over leerlingen met een arrangement.

Samenwerkende Kindertherapeuten RosmalenDe logopedisten van deze praktijk zijn aangesloten bij de “samenwerkende kindertherapeuten Rosmalen“, waaraan deelnemen:

  • orthopedagoog/GZ-psycholoog Judith Rovers
  • psychomotorisch therapeut Romy Fennema
  • remedial teacher Marion van Weert
  • fysiotherapeut Sander Zegers
  • onze praktijk, logopediepraktijk Rosmalen-Centrum

In ons periodiek overleg wordt de zorg voor kinderen met complexe zorgvragen zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit de gedachte dat wij samen meer weten dan ieder van ons alleen, kunnen wij elkaar aanvullen en stimuleren.

Regelmatig hebben wij overleg met de jeugdarts en de jeugdverpleegkundigen van de GGD. Ook werken wij samen met verschillende tandartspraktijken. Voor informatie over logopedie en tandheelkunde klik hier.