Tandheelkunde

Logopedie en Tandheelkunde

Een afwijkende gebitsstand kan een gevolg zijn van afwijkend mondgedrag. Onder afwijkende mondgewoonten worden die gewoonten verstaan die negatieve gevolgen hebben voor de gebitsstand, het spreken en het gehoor. Open mondgedrag, afwijkend slikken en duimzuigen zijn afwijkende mondgewoonten. Afwijkende mondgewoonten kunnen ook vaak samen gaan met slissen: de tong komt tussen de tanden door tijdens het spreken.

Open-mondgedrag

Bij kinderen die als gewoonte door de mond ademen verslappen de mondspieren. Vaak zien we ook een lage tongligging. Hierdoor kan de bovenkaak te smal blijven, waardoor er onvoldoende ruimte is voor het ‘grote’ gebit. Bij het slikken wordt de tong dan vaak tussen of tegen de tanden geperst. Hierdoor kan het gebit scheef gaan staan.

Bij mondademen droogt de mond uit, waardoor er minder geslikt hoeft te worden. Dit heeft tot gevolg dat de buis van Eustachius, die de neusholte met het oor verbindt, te weinig wordt gereinigd. De kans op oorontstekingen neemt hierdoor toe.

Afwijkend slikken

Afwijkend slikken kan voorkomen in combinatie met open-mondgedrag, maar het kan ook geïsoleerd voorkomen of samen met een articulatieprobleem. Afwijkend slikken heeft altijd nadelige effecten op de groei van kaak, gehemelte en/of gebit. Behandeling van het afwijkend slikken kan veel problemen voorkomen. Ook een orthodontische behandeling heeft sneller effect en zal een grotere kans op een blijvend resultaat hebben wanneer de tong niet tegen het gebit aan duwt.

Duimzuigen, vingerzuigen, speenzuigen

Het zuigen op een duim, vinger of speen is normaal bij een baby of peuter, omdat zij nog een grote zuigbehoefte hebben of omdat het veiligheid biedt. Daarna wordt het een gewoonte die negatieve gevolgen heeft voor kaak, gehemelte en gebit.

Logopedische hulp

De logopediste zal eerst onderzoek doen en metingen verrichten. Ook maken we maken foto’s van het gebit en een video van het slikken. Aan de hand van de onderzoeksgegevens wordt een oefenprogramma opgesteld en gaan we aan de slag.

Oromyofunctionele therapie: OMFT

De therapie die zich richt op de functie van de spieren in het mondgebied heet ook wel OMFT. Door middel van actieve spiertrainingen worden de spieren in het mondgebied weer in balans gebracht. Als er verkeerd geslikt wordt, leren we de goede slik en als de articulatie aandacht verdient, gaan we daar ook mee aan de slag. Vaak werken we met een siliconen hulpmiddel, de Myobrace. Dit is een bitje dat ’s nachts en een uur overdag gedragen kan worden. Het traint de tong en mondspieren in rust en bij slikken. Het gebruik van de Myobrace kan een waardevolle aanvulling op de actieve OMFT-oefeningen zijn.

OMFT