Specialisaties

In de afgelopen jaren hebben wij de volgende nascholing gevolgd:

Algemeen

 • Logopedische interventies bij autisme
 • Introductiemodule sensorische integratie

Spraak

 • Stotteren bij (jonge) kinderen
 • Verbale ontwikkelingsdyspraxie
 • Fonologische stoornissen (Metaphon / Hodson en Paden)
 • Prompt techniek (1)
 • Broddelen

Taal

 • Tan-Soderbergh / dysfatische ontwikkeling
 • Logopedie bij Down-syndroom
 • Taalstoornissen bij meertalige kinderen
 • Communicatieve taaltherapie van 2 tot 6 jaar
 • Behandeling van woordvindstoornissen
 • Denkstimulerende Gespreks Methodiek (DGM)
 • Zinsbouwtraining van complexe zinnen bij oudere kinderen (Metataal)

Lezen / Spellen / Dyslexie

 • Voorschottraining
 • Pravoo leesbegeleiding aanvankelijk lezen
 • Dyslexie praktisch van A tot Z (KweC)
 • Taal in blokjes
 • Dyslexie: herkenning, onderzoek en behandeling
 • Opleiding dyslexiebehandelaar basisonderwijs (HIWO)

Gehoor

 • Logopedische behandeling bij Auditieve Verwerkingsproblemen

Adem

 • Hyperventilatie en disfunctioneel ademen “stepped care” methode v.Dixhoorn
 • Ademtherapie methode Mittendorf

Prelogopedie

 • Eet en drinkproblemen bij baby’s en jonge kinderen
 • Onderzoek en begeleiding bij slecht etende kinderen

Stem

 • Stemtherapie bij kinderen
 • Pahn
 • Massage en stem
 • Lax Vox
 • Manuele Facilitatie van de Larynx (A)
 • Kinesiotaping in de logopedie

Neurologische spraak/taalproblemen

 • Afasie
 • Dysarthrie
 • Slikstoornissen (dysfagie)
 • Parkinson: Pitch Limiting Voice Treatment (PLVT)

Logopedie en tandheelkunde

 • Oro-myofunctionele therapie (OMFT)
 • Verdiepingscursus OMFT (A)
 • Kinesiotaping in de logopedie