Vergoeding

Logopedie is onderdeel van de basisverzekering. Dit betekent dat u bent verzekerd voor logopedische behandeling met een geneeskundig doel. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van of uw logopedist een contract heeft met uw zorgverzekering. Voor 2024 hebben wij contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. Wij brengen het tarief dat met uw verzekeraar is overeengekomen rechtstreeks bij de verzekeraar in rekening. U krijgt zelf dus geen rekening. Wel dienen verzekerden vanaf 18 jaar rekening te houden met het jaarlijks eigen risico. Behandelingen die vallen onder het eigen risico worden door uw zorgverzekeraar achteraf bij u in rekening gebracht.

Logopedisten bieden soms ook diensten aan die niet vergoed worden. Bijvoorbeeld begeleiding bij het leren van de Nederlandse taal aan volwassenen of kinderen die thuis een andere taal of dialect spreken. Deze diensten vallen niet onder logopedie zoals dit is opgenomen in de basisverzekering, en komen voor uw eigen rekening. Ook overleg met derden en uitgebreide verslaglegging aan derden worden niet vergoed door uw zorgverzekering en komen voor rekening van uzelf of (bijvoorbeeld) van school.

Wij hanteren de volgende marktconforme tarieven voor niet gecontracteerde zorg:

 • Anamnese en onderzoek na screening: € 90,-
 • Screening, anamnese en onderzoek: € 115,-
 • Anamnese en onderzoek na verwijzing: € 90,-
 • Reguliere individuele zitting: € 45.-
 • Internetzitting/telelogopedie: € 45,-
 • Instructie/overleg met ouders/verzorgers: € 45.-
 • Eenmalig logopedisch onderzoek zonder vervolgbehandeling: € 90,-
 • Screening bij directe toegang: € 25,-
 • Telefonische zitting: € 45,-
 • Uittoeslag: € 22,99
 • Overleg met derden: € 45,- * per half uur
 • Verslaglegging aan derden: € 45,- ** per half uur

Voor overleg en verslaglegging betreffende kinderen met een arrangement cluster 2 hanteren wij de volgende tarieven  : 

 • Deelname aan groot overleg* : € 90,-
 • Uittoeslag: € 22,99
 • Telefonisch overleg op afspraak: € 22,50 per kwartier. 
 • Extra verslaglegging op verzoek van school of AB-er ** : € 45,- 

* Bij overleg met derden is sprake van overleg indien op verzoek van derden en na toestemming van de patiënt, overleg plaatsvindt. Het tarief, op offerte basis, voor overleg met derden, niet zijnde de verwijzer, kan in rekening worden gebracht aan derden, niet zijnde de zorgverzekeraar

** Bij verslaglegging aan derden is sprake van een schriftelijke informatieverstrekking indien op verzoek van derden en na toestemming van de patiënt, een rapport wordt verstrekt. Het tarief, op offerte basis, voor verslaglegging (inclusief eventuele kosten van aanvullend onderzoek) aan derden, niet zijnde de verwijzer, kan in rekening worden gebracht aan derden, niet zijnde de zorgverzekeraar

Logopedie is vrijgesteld van BTW.

U vindt op onderstaande link de betalingsvoorwaarden van de NVLF: