Privacy

Uw privacy wordt gewaarborgd door de Algemene verordening voor de gegevensbescherming (AVG). Onze praktijk is AVG-proof. Dat betekent dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens, en dat wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen hebben om uw gegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Lees hier meer over ons privacyreglement.